Achtergrond

Achtergrond   Op aanraden van mijn omgeving ben ik, Mirjam de Boer, een eigen praktijk begonnen. Mijn praktijk richt zich op volwassenen (55+) en ouderen. Daarnaast help ik graag mensen van alle leeftijden van hun angst af met behulp van EMDR. Vanaf 2005 ben ik dankbaar dat ik als psycholoog veel volwassen en oudere cliënten heb mogen begeleiden tijdens hun medische problemen en/of revalidatie. Ook hielp ik familie en verzorging om gedrag door hersenschade te begrijpen, en daar je eigen gedrag op af te stemmen. Omdat ik ouderen de best mogelijke zorg wil geven, vond ik dat daar nog eens een extra 2-jarige master neuropsychologie (universitaire opleiding over de hersenen en gedrag) bij hoorde. De laatste jaren heb ik ervaring op gedaan bij de GGZ-Noord-Holland Noord ouderenpsychiatrie en ook bij een christelijke verslavingszorg, van jeugd tot ouderen.

Voor meer (opleidings)informatie verwijs ik u naar Linkedin 

Mijn naam is Ien van den Berg. Sinds 1994 ben ik afgestudeerd als  neuro- en revalidatie-psycholoog en sinds 2004 ben ik ook geregistreerd als  GZ-psycholoog.  Direct na mijn studie ben ik in de ouderenzorg gaan werken en heb dit 15 jaar met zeer veel plezier gedaan. In die periode heb ik ook veel scholing opgezet en aangeboden aan naaste betrokkenen van de cliënt en medewerkers in de zorg.  Het doel van deze scholing was om optimaal om te leren gaan met ouderen die veranderingen in gedrag, emotie of denken hebben doorgemaakt door een lichamelijke of psychische ziekte. Deze affiniteit met het geven van scholing heeft mij in 2009 doen besluiten om de stap te maken om docent te worden op de Universiteit van Amsterdam voor studenten klinische neuropsychologie. Ik heb echter nooit echt afscheid willen nemen van de klinische praktijk en ben mij altijd sterk verbonden blijven voelen met   cliënten. Ik ben daarom erg enthousiast om mijn baan als docent te gaan combineren met het werk in de praktijk. Ik zal mijn uiterste best doen om mijn opgedane ervaring in het werkveld en de actuele kennis en nieuwste inzichten vanuit de Universiteit te bundelen tot kwalitatieve goede zorg voor mijn cliënten.

Voor meer (opleidings)informatie verwijs ik u naar Linkedin 

Krantenartikel 12-07-2017 Noordhollands Dagblad Schagen e.o

Voor meer informatie over de bij aangesloten beroepsverenigingen:

LVVPLVVP: Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten

VEN: Vereniging EMDR Nederland

CvPPP: Christelijke vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten.