Behandeling

Volwassenen (55+) en ouderen kunnen bij de praktijk terecht met de volgende klachten en/of problemen: angst en paniekklachten, depressie, piekeren, slaapproblemen, onzekerheid en laag zelfbeeld, rouw- en verliesverwerking, trauma**

Klik op de klachten voor meer informatie. Dit wordt verzorgd door Mind; een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

** Cliënten die jonger zijn dan 55+ en geïndiceerd zijn voor EMDR (bijvoorbeeld in verband met een trauma en/of zelfbeeldproblematiek) zijn tevens welkom bij deze praktijk.

 

De volgende behandelingsmethoden worden gebruikt: Cognitief gedragstherapie (bij angst en bij somberheid), Interpersoonlijke therapie (bij somberheid en bij rouw), Gedragstherapie (bij angst en somberheid), Acceptance and Commitment therapy (bij zingeving en bij chronische klachten), EMDR (bij acute stress en bij ingrijpende gebeurtenissen, bij angst en bij negatief zelfbeeld), Oplossingsgerichte therapie (bij lichtere problematiek). Welke behandelingsmethode gekozen wordt hangt af van uw hulpvraag, doelen en onze gezamenlijke beslissing waarbij ook gekeken wordt naar ggz standaarden en trimbos richtlijnen (adviezen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek)

Privacy, dossiervorming, uitwisseling informatie derden, klachten etc.  Bij een behandeling komt natuurlijk meer bij kijken dan alleen de gesprekken. Omdat wij geregistreerd zijn in het BIG-register, zijn er een aantal regels waar wij ons aan moeten houden. Daarnaast beschermt de overheid u door verschillende wetten. Meer informatie kunt u lezen in de folder van mijn beroepsvereniging LVVP: klik hier Informatie over het opvragen van uw dossier; klik hier

            

 

Beloop van de behandeling:     

Het eerste gesprek, de telefonische intake, heeft u contact met Mirjam. Samen kijken we welke klachten er zijn bij u en hoe deze zijn ontstaan. Tevens kan ik u uitleggen terwijl u achter uw eigen pc / laptop / mobiel zit, hoe online behandeling werkt. Uit ervaring is gebleken dat mensen het fijn vinden om eerst telefonisch contact te hebben zodat we in de gesprekken face-to-face dieper in kunnen gaan. Mocht de digitale wereld niet bij u passen, dan is een uitzondering altijd te maken.

In het tweede gesprek waar we elkaar zien wordt er een behandelplan, een plan van aanpak gemaakt door uw behandelaar Ien of Mirjam. U heeft zich hierop voorbereid met de online therapie en door het invullen van vragenlijsten. We komen samen tot een samenvatting van de problemen en welke diagnose daarbij hoort. U krijgt informatie over welke behandelmethodes er zijn voor deze problemen en samen kiezen we welke methode we gaan hanteren (evidance-based practice). U formuleert de doelen die u bereikt wil hebben om te kunnen zeggen dat de behandeling is geslaagd.  Verder spreken we af wanneer we bij elkaar komen en wanneer we tussentijds gaan evalueren. We gaan uit van de tijdsindeling van de zorgverzekeraar:

  • basis-ggz kort; ongeveer 294 minuten, komt ongeveer overeen met 5 gesprekken.
  • basis-ggz middel; ongeveer 495 minuten, komt ongeveer overeen met 8 gesprekken.
  • basis-ggz intensief; ongeveer 750 minuten, komt ongeveer overeen met 12 gesprekken of 4 EMDR-sessies en een paar gesprekken.

De derde keer bespreken we uw online therapie en gaan we verder met de gekozen behandelmethode. Met uw toestemming  wordt er een brief gestuurd naar de huisarts om hem te informeren wat de context van klachten zijn en hoe we het gaan aanpakken.

Tussentijdse evaluatie We pakken uw behandelplan met daarop uw uitgeschreven doelen erbij en kijken in hoeverre u deze heeft behaald. Het is afhankelijk van uw zorgtraject; kort, middel of intensief wanneer we evalueren. In ieder geval evalueren we ook bij het laatste gesprek.

Laatste gesprek Bij het laatste gesprek evalueren we opnieuw. We herhalen de vragenlijst die u aan het begin heeft gemaakt, om te kijken naar het verschil. Vaak vieren we uw successen die u de afgelopen periode heeft behaald. Met uw toestemming informeer ik de huisarts over uw succes en dat de behandeling daardoor is beëindigd. Als er nog punten zijn waar u verder aan wil werken, bespreken we hoe dit mogelijk is.  Als u daarvoor een doorverwijzing naar de specialistische ggz nodig heeft, dan informeer ik uw huisarts per brief op welke gronden dit een goede beslissing is. Eventueel heb ik telefonisch contact met de huisarts en maak ik uw (door)verwijzing in orde voor u.

 

Samenwerking

Wij werken samen met Kras competentiedesign en Voort psychologie te Heerhugowaard. Daarnaast volgen wij intervisie met de genoemde praktijken alsook andere behandelaren die werken in de ouderenzorg (MCA, Biesheuvel, etc). Voor een doorverwijzing wordt vaak gekozen voor schematherapie in groepen te Castricum (Praktijk Langstraat) en behandeling bij een psychotherapeut te Alkmaar (Jan Visser)