Behandelmethoden kortdurend behandelen

In de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende wetenschappelijk bewezen effectieve methodieken, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Oplossingsgerichte Therapie en Eye Movement Desensitisation and Reprosessing (EMDR). Bij bijna iedereen die bij ons in behandeling komt, maken we gebruik van de methode kop-model

Kortdurend behandelen volgens het Klachten->Omgeving-Persoonlijke factor-model (KOP-model)

Uitgangspunt bij deze behandelvorm is dat Klachten (K) zijn ontstaan door een wisselwerking tussen Omgeving (O) en Persoon (P). Zie ook deze video over het KOP-model.

We kijken naar uw klachten, naar factoren in uw omgeving die hierbij een rol spelen en hoe u daarmee omgaat. Daarna werken we aan veranderingen, waarbij we uitgaan van uw krachten. Deze therapie gebruiken we vooral bij de eerste twee gesprekken en de evaluatiegesprekken. De eerste twee gesprekken brengen we samen met u in kaart hoe de omgevingsfactoren en uw persoonlijke stijl (coping) hebben geleid tot klachten. Daarna bepaalt u wat u wilt veranderen. Tijdens de evaluatiegesprekken gebruiken we deze methode opnieuw.

Cognitieve gedragstherapie Vaak gebruikt bij angst- en depressieve klachten, dwanghandelingen, emotieproblemen en piekeren

Met cognitieve gedragstherapie bekijken we hoe uw gedachten (cognities) en gedrag uw klachten in stand houden. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Deze therapie kan zowel bij angst- als bij somberheidsklachten worden ingezet. Samen bekijken we wat het beste bij u past.

Bij oplossingsgerichte therapie is de achterliggende gedachte dat u zich meer gaat focussen op de oplossing dan op het probleem. Als u veel aandacht geeft aan problemen worden deze groter. Dat geldt echter ook voor de oplossingen en positieve punten. Ook die worden groter als ze meer aandacht krijgen. Dit sluit sterk aan bij mijn werkwijze die erop gericht is om juist gebruik te maken van uw sterke kanten om weer in uw kracht te komen staan.

Oplossingsgerichte therapie kan worden ingezet bij o.a.: depressie, zelfbeeld-problemen, piekeren, niet-aangeboren hersenletsel.

EMDR is een manier om onverwerkte trauma’s of nare gebeurtenissen uit het verleden alsnog te verwerken. Daarnaast kan EMDR ook goed ingezet worden bij andere klachten zoals angsten en dwangen. Ook zijn de eerste ervaringen met EMDR bij verslavingsproblematiek en chronische pijn erg positief.

E-health
Bij internettherapie wordt gebruik gemaakt van online programma’s die specifiek gericht zijn op uw klachten. U krijgt van uw behandelaar een uitnodiging en kunt een account maken op de website van de internettherapie. Praktijk Voort Psychologie maakt gebruik van Therapieland.

Met uw account kunt u het programma starten dat uw therapeut voor u heeft klaar gezet. Voorbeelden van programma’s zijn: ‘Minder Piekeren’, ‘Depressie’ en ‘Leren omgaan met emoties’. Het programma bestaat vaak uit een stuk uitleg en daarnaast oefeningen. Wanneer u de oefeningen invult kan uw therapeut hier feedback op geven. In de afspraken met uw therapeut wordt de voortgang van de internettherapie besproken.

Naast de internettherapie maakt Voort Psychologie ook gebruik van andere moderne middelen, bijvoorbeeld handige apps of websites met veel nuttige informatie.

Voor elke klacht is wel een passend e-health programma.

Kwaliteitsstandaarden

Elke behandeling is maatwerk. Wat past bij u en wat juist niet? Maar er zijn ook wetenschappelijke inzichten over wat wel werkt en wat niet. Deze inzichten zijn opgenomen in de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ. Wij combineren de kennis uit deze standaarden met de kennis over en van u om tot een effectieve behandeling te komen. ​De kwaliteitsstandaard die wij gebruiken bij de behandeling: