Beloop van de behandeling

Het eerste gesprek, de intake, heeft u contact met Mirjam of Ien. Samen kijken we welke klachten er zijn bij u en hoe deze zijn ontstaan. Tevens kan ik u uitleggen terwijl u achter uw eigen pc / laptop / mobiel zit, hoe online behandeling werkt. Uit ervaring is gebleken dat mensen het fijn vinden om eerst telefonisch contact te hebben zodat we in de gesprekken face-to-face dieper in kunnen gaan. Mocht de digitale wereld niet bij u passen, dan is een uitzondering altijd te maken.

In het tweede gesprek waar we elkaar zien wordt er een behandelplan, een plan van aanpak gemaakt door uw behandelaar. U heeft zich hierop voorbereid met de online therapie en door het invullen van vragenlijsten. We komen samen tot een samenvatting van de problemen en welke diagnose daarbij hoort. U krijgt informatie over welke behandelmethodes er zijn voor deze problemen en samen kiezen we welke methode we gaan hanteren (evidance-based practice). U formuleert de doelen die u bereikt wil hebben om te kunnen zeggen dat de behandeling is geslaagd.  Verder spreken we af wanneer we bij elkaar komen en wanneer we tussentijds gaan evalueren. We gaan uit van de tijdsindeling van de zorgverzekeraar:

  • basis-ggz kort; ongeveer 294 minuten, komt ongeveer overeen met 5 gesprekken.
  • basis-ggz middel; ongeveer 495 minuten, komt ongeveer overeen met 7 gesprekken.
  • basis-ggz intensief; ongeveer 750 minuten, komt ongeveer overeen met 11 gesprekken of 4 EMDR-sessies en 3 gesprekken.

De derde keer bespreken we uw online therapie en gaan we verder met de gekozen behandelmethode. Met uw toestemming  wordt er een digitaal bericht naar de huisarts gestuurd om hem te informeren wat de context van klachten zijn en hoe we het gaan aanpakken. Dit gesprek kan ook in het teken staan dat u iemand heeft meegenomen. In het behandelplan is dit met u besproken. Diegene die dicht naast u staat, hoort graag net als u, meer informatie over bijvoorbeeld depressie. Vaak kan die persoon ook mooie aanvullingen geven waar u zelf nog niet alert op was. Ook kan diegene u stimuleren tijdens therapie of via e-health met u mee doen. Samen gaat nu eenmaal makkelijker dan alleen. Maar het is uw eigen keuze hoe intensief u iemand wilt betrekken bij uw therapie.

Tussentijdse evaluatie We pakken uw behandelplan met daarop uw uitgeschreven doelen erbij en kijken in hoeverre u deze heeft behaald. Het is afhankelijk van uw zorgtraject; kort, middel of intensief wanneer we evalueren. In ieder geval evalueren we ook bij het laatste gesprek. Sommige mensen nemen iemand mee om te evalueren en de successen te vieren.

Laatste gesprek Bij het laatste gesprek evalueren we opnieuw. We herhalen de vragenlijst die u aan het begin heeft gemaakt, om te kijken naar het verschil. Vaak vieren we uw successen die u de afgelopen periode heeft behaald. Met uw toestemming informeer ik de huisarts over uw succes en dat de behandeling daardoor is beĆ«indigd. Als er nog punten zijn waar u verder aan wil werken, bespreken we hoe dit mogelijk is.  Als u daarvoor een doorverwijzing naar de specialistische ggz nodig heeft, dan informeert uw psycholoog uw huisarts op welke gronden dit een goede beslissing is. Eventueel is er telefonisch contact met de huisarts.

De volgende behandelingsmethoden worden gebruikt: Cognitief gedragstherapie (bij angst en bij somberheid), Interpersoonlijke therapie (bij somberheid en bij rouw), Gedragstherapie (bij angst en somberheid), Acceptance and Commitment therapy (bij zingeving en bij chronische klachten), EMDR (bij acute stress en bij ingrijpende gebeurtenissen, bij angst en bij negatief zelfbeeld), Oplossingsgerichte therapie (bij lichtere problematiek). Welke behandelingsmethode gekozen wordt hangt af van uw hulpvraag, doelen en onze gezamenlijke beslissing waarbij ook gekeken wordt naar ggz standaarden en trimbos richtlijnen (adviezen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek)

Privacy, dossiervorming, uitwisseling informatie derden, klachten etc.  Bij een behandeling komt natuurlijk meer bij kijken dan alleen de gesprekken. Omdat wij geregistreerd zijn in het BIG-register, zijn er een aantal regels waar wij ons aan moeten houden. Daarnaast beschermt de overheid u door verschillende wetten. Meer informatie kunt u lezen in de folder van mijn beroepsvereniging LVVP: klik hier Ook kunt u lezen over Informatie over het opvragen van uw dossier; klik hier