Samenwerking

Collegiaal overleggen

Wekelijks hebben wij kort overleg voor korte behandelvragen, maandelijks hebben wij samen schematherapie intervisie en maandelijks hebben wij supervisie met Jet Aalbers, supervisor schematherapeut, CGT en EMDR.

Regionale overleggen

Wij werken samen met Kras competentiedesign, psychotherapie Partiman en Van der Voort psychologie te Heerhugowaard. Dit betekent dat we elkaars wachtlijsten weten en clienten doorverwijzen als dat sneller is of in overleg met client denken dat de client daar beter geholpen kan worden. Daarnaast volgen wij intervisie met de genoemde praktijken alsook andere behandelaren die werken in de ouderenzorg. Dit betekent dat we bij korte vragen elkaar contacteren en éénmaal in de zes weken vergadering hebben.

Samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners, psychiaters

Doordat we aangesloten zijn bij Vicino, faciliteert Vicino de samenwerking tussen deze partijen. We hebben een digitaal systeem waardoor we snel en goed beveiligd een bericht bij de huisarts/poh kunnen achterlaten ipv de huisartsassistente dicteren wat zij in het dossier mag zetten. Daarnaast kunnen we ook eenmalig een psychiater voor één consult voor de behandelaar en/of voor de client inhuren. Vaak is dit een psychiater die werkzaam is bij GGZ NHN. Als u bij ons in behandeling bent en wij willen graag een andere professional mee laten denken, dan vragen wij vooraf altijd uw toestemming.

Samenwerking ouderenpsychiatrie GGZ-NHN en Stichting Geriant

Deze samenwerking is pril en we hopen dit verder uit te bouwen naar meer cliënten dat wanneer de psychiater van de ouderenpsychiatrie inschat dat een langdurige behandeling voor een client niet nodig is, hij/zij snel terecht kan bij ons in een kortdurende behandeling. De intake is dan al gedaan voor de psychiater waardoor een kort telefoongesprek volgt en client daardoor sneller bij ons terecht kan. Ook de samenwerking met Stichting Geriant is nog pril en hopen we verder uit te bouwen. Momenteel zijn er korte lijnen met 1 casemanager en we hopen dit uit te bouwen naar meer casemanagers in de regio, dat als de mantelzorger van hun client psychische problemen krijgt en behoefte heeft aan psycho-educatie niet-aangeboren hersenletsel, wij dit stuk oppakken en waar nodig advies geven naar Geriant.