Vergoeding

Alleen Cliënten die verwezen worden via de huisarts die aangesloten zijn bij Vicino, kunnen een behandeling ontvangen die vergoed worden door hun zorgverzekeraar (NZa, VGZ, Zilveren Kruis, De Friesland, Menzis, CZ, DSW, ASR, VRZ, Caresq).

Kijk of je huisarts is aangesloten bij Vicino: http://www.vicinonhn.nl/ 

Om de administratieve lasten te onderdrukken en ketenzorg te bevorderen, werk ik alleen samen met huisartsen die ook zijn aangesloten bij Vicino. Hierdoor heb ik met alle verzekeraars een contract, krijg ik uw verwijsbrief digitaal en wordt uw behandeling volledig vergoed nadat uw eigen risico volledig verbruikt is.

VERWIJSBRIEF HUISARTS

De verwijsbrief van de huisarts moet echt geregeld en aanwezig zijn voordat het eerste gesprek kan starten. Na het ontvangen van een digitale verwijsbrief zal mijn secretaresse contact met u opnemen om in overleg met u, in mijn agenda een afspraak te plannen. Houdt uw huisarts nog van papieren verwijsbrieven, dan neemt u deze mee naar het eerste gesprek. Verwijsbrieven uit het ziekenhuis door een medisch specialist, zijn niet toereikend voor deze praktijk vanwege het contract met Vicino. U kunt dan bij uw huisarts het advies van uw specialist bespreken en vragen om een verwijsbrief van uw huisarts, als hij is aangesloten bij Vicino.

Wanneer de diagnose  enkel en alleen luidt: relatie- en gezinsproblematiek of werkproblemen of een aanpassingsstoornis dan vergoed de zorgverzekeraar niet. Deze problematiek wordt vaak behandeld door de huisarts / praktijkondersteuner van de huisarts (POH).

ZELF BETALEN

Als u het zelf wilt betalen dan is het tarief per sessie 85 euro. Een EMDR-sessie is 2 sessies  aaneengesloten (170 euro) en duurt anderhalf uur. Wanneer een afspraak zonder reden of korter dan 24 uur wordt afgezegd (anders dan ziekte), dan wordt er 45 euro in rekening gebracht.

TARIEVEN BEHANDELING

Het tarief van de psychologische behandeling wordt vastgesteld door de NZA: Nederlandse Zorgautoriteit. Voor 2019 gelden de volgende tarieven: klik hier. Uw verzekering hanteert voorwaarden/regels waar een psychologenpraktijk aan moet voldoen om een bepaald percentage te ontvangen.